zs tel +48 (59) 83 32 741

     zs mail czarneszkola@interia.pl

Nasza szkoła

Nasz Facebook

Nauka zdalna

Książka dla Ciebie

Zwinni. Zbrodnia i Scrum
 • Autor: Marcin Żmigrodzki
 • Zniżka: 50%
 • Cena: 79.00 39.50 zł
 • Status: Dostępna

SPRAWY DO MEDIACJI RÓWIEŚNICZEJ

1.  Przezywanie rówieśników ze względu na ich wygląd, ubranie, pochodzenie czy zachowanie.
2.  Obrażanie członków rodziny rówieśników.
3.  Chowanie cudzych przedmiotów.
4.  Wyśmiewanie się np. za błędy popełnione na lekcjach.

5.  Odrzucanie tj. niedopuszczanie do zabawy w grupie.
6.  Kłótnie i inne nieporozumienia między rówieśnikami.

 

Mediacje rówieśnicze

Przebieg postępowania mediacyjnego

 1. Postępowanie mediacyjne inicjowane jest poprzez skierowanie wniosku do Szkolnego Klubu Mediacji o wszczęcie mediacji przez uprawnione osoby, wskazane w Regulaminie Szkolnego Klubu Mediacji.
 2. Koordynator Szkolnego Klubu Mediacji decyduje, czy dana sprawa nadaje się do mediacji.
 3. Uczniowie pozostający w sporze wyrażają zgodę na przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w ich sprawie.
 4. Strony konfliktu dokonują zgodnego wyboru Mediatora Rówieśniczego wpisanego na Listę Mediatorów Rówieśniczych, która jest prowadzona przez Szkolny Klub Mediacji.
 5. Mediacja może być prowadzona przez nie więcej niż dwóch Mediatorów Rówieśniczych. W sprawach, w których stronami sporu są osoby różnej płci, wskazane jest dobranie składu mediatorskiego w postaci chłopca i dziewczyny. Podczas pierwszego posiedzenia mediacyjnego prowadzonego przez początkującego Mediatora Rówieśniczego może być obecny Koordynator Szkolnego Klubu Mediacji.
 6. Przed pierwszym posiedzeniem mediacyjnym Mediatorzy nawiązują kontakt z uczestnikami postępowania za pośrednictwem Koordynatora Szkolnego Klubu Mediacji. Kolejne posiedzenia mogą już samodzielnie ustalać z uczniami uczestniczącymi w konflikcie. Termin posiedzenia mediacyjnego oraz godziny jego trwania muszą zostać zatwierdzone przez Koordynatora Szkolnego Klubu Mediacji.
 7. Mediacja Rówieśnicza powinna się zakończyć najpóźniej po odbyciu trzech posiedzeń mediacyjnych. Koordynator Szkolnego Klubu Mediacji może jednak wyrazić zgodę na kontynuację postępowania, jeżeli dostrzeże jego pozytywny wpływ na uczestników konfliktu oraz szansę na jego rozwiązanie.
 8. Po przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego Mediator Rówieśniczy sporządza protokół z jego przebiegu, który należy przedstawić Koordynatorowi Szkolnego Klubu Mediacji. Następnie protokół należy pozostawić w Szkolnym Klubie Mediacji w uzgodnionym miejscu. Mediator doręcza stronom kopię protokołu.
 9. Jeżeli uczniowie postanowią zawrzeć ugodę, należy ją dołączyć do protokołu. Ugodę sporządza się w trzech jednakowych egzemplarzach. Dwa z nich należy wręczyć stronom sporu, jeden przedstawia się Koordynatorowi Szkolnego Klubu Mediacji w celu zatwierdzenia treści ugody. Koordynator Szkolnego Klubu Mediacji dba o to, by treść ugody została wykonana. Nadzoruje również by dzieci uczestniczące w sporze nie były dodatkowo piętnowane za swoje czyny. Jeżeli stwierdzi po stronie uczniów uchybienia w zakresie wykonania ugody, wszczyna odpowiednie procedury przewidziane w statucie szkoły.

 

REGULAMIN

Szkolnego Klubu Mediacji

 

 


Pin It

5 1 1 1 1 1 Głosowanie 5.00 (1 Głosy)

    

Kalendarz wydarzeń

Sierpień 2022
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Gościmy

Odwiedza nas 108 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 8

Wczoraj 8

Tydzień 16

Miesiąc 180

Razem 26250

Odliczamy

Time passed:
2
2
7
Dni
0
9
Godzin
2
2
Minut
4
5
Sekund